Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου ο Παύλος Κόντος, συγγραφέας του βιβλίου: «Τα δύο ευ της ευτυχίας | Εισαγωγή στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη» συζήτησε με τους Βασίλης Κάλφα και Στάθη Ψύλλο για το βιβλίο και την Ηθική στον Αριστοτέλη. Δείτε το video της παρουσίασης του βιβλίου, εδώ.