“Πρακτικά η ανάπτυξη και η εργασία είναι και οι δύο συνέπεια της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Αν η κυβέρνηση πάρει τα μέτρα που χρειάζονται, ώστε οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών και η αγορά εργασίας να λειτουργούν αποτελεσματικά, θα έχουμε και ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Άν δεν συμβεί αυτό δε θα έχουμε ούτε ανάπτυξη ούτε νέες