26/6/2017 Αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 7ΥΓ0469ΗΚΥ-0ΘΓ) η απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων για τη θέση στο Τμήμα Επικοινωνίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. 20/6/2017 Μετά από έναν κύκλο επαναληπτικών συνεντεύξεων, έγινε η επιλογή του ατόμου που θα αναλάβει από 1/8/2017 τη θέση του υπευθύνου επικοινωνίας στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε

«Όποιος δεν κατανοεί την κίνηση, δεν κατανοεί τη φύση». Ξεκινώντας από αυτόν τον κανόνα, ο Bernard Cohen, στο βιβλίο του «Η γέννηση μιας νέας φυσικής», που μόλις κυκλοφόρησε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, γράφει για το πώς οι μεγάλοι επιστήμονες της Aναγέννησης, ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος, ο Κέπλερ, ο Χόυχενς, ο Νευτωνας κ.ά., εξήγησαν το

Στη σελίδα 335 του βιβλίου υπάρχει μια φωτογραφία. Είναι η χορωδία του Ελληνικού Εργατικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1930. Ποια ήταν, άραγε, η κινητοποιητική δύναμη που έκανε μετανάστες και μετανάστριες να τραγουδούν επαναστατικούς ύμνους στις Ηνωμένες Πολιτείες; Αυτό είναι το ερώτημα που διατρέχει την αφήγηση της Κόκκινης Αμερικής. Εστιάζοντας το ενδιαφέρον του