9/5/2017 Από τις 270 αιτήσεις που δεχθήκαμε εμπρόθεσμα για την κάλυψη της θέσης στο Τμήμα Επικοινωνίας των ΠΕΚ, 34 υποψήφιοι αποκλείστηκαν λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων (κυρίως πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλο: δεν υπήρχε ή δεν υποβλήθηκε) από τις 236 έγκυρες υποψηφιότητες, κλήθηκαν με mail, στις 9/5/2017, σαράντα οκτώ 48 υποψήφιοι (ποσοστό

«Όποιος δεν κατανοεί την κίνηση, δεν κατανοεί τη φύση». Ξεκινώντας από αυτόν τον κανόνα, ο Bernard Cohen, στο βιβλίο του «Η γέννηση μιας νέας φυσικής», που μόλις κυκλοφόρησε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, γράφει για το πώς οι μεγάλοι επιστήμονες της Aναγέννησης, ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος, ο Κέπλερ, ο Χόυχενς, ο Νευτωνας κ.ά., εξήγησαν το

Στη σελίδα 335 του βιβλίου υπάρχει μια φωτογραφία. Είναι η χορωδία του Ελληνικού Εργατικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1930. Ποια ήταν, άραγε, η κινητοποιητική δύναμη που έκανε μετανάστες και μετανάστριες να τραγουδούν επαναστατικούς ύμνους στις Ηνωμένες Πολιτείες; Αυτό είναι το ερώτημα που διατρέχει την αφήγηση της Κόκκινης Αμερικής. Εστιάζοντας το ενδιαφέρον του