ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ   Φ. Με ποιο φιλοσοφικό ερώτημα θα θέλατε να ξεκινήσετε; Α. Μπορώ να πέσω κατευθείαν στα βαθιά; Φ. Γιατί όχι; Α. Ωραία, λοιπόν. Ποιο είναι το νόημα της ζωής; Αυτό είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα, έτσι δεν είναι; Φ. Οπωσδήποτε! Ωστόσο, το ερώτημα αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς