ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ

Ο Ιωάννης Βέργαδος είναι οµότιµος καθηγητής και τέως Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Είναι μέλος της American Physical Society και έχει τιµηθεί µε το βραβείο Alexander von Humboldt Research Award. Έχει συγγράψει πολλά πανεπιστηµιακά εγχειρήματα.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ