ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ο Βασίλης Δημητριάδης είναι επίτιμο μέλος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και ομότιμος καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον τομέας Οθωμανικής Ιστορίας.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ