ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ

Η Σταυρούλα Τσινόρεμα είναι Καθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, ιδρυτικό µέλος και Διευθύντρια Σπουδών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική», και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Πτυχιούχος φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, έλαβε Διδακτορικό Δίπλωµα στην ηθική φιλοσοφία από το Πανεπιστήµιο του Έξετερ. Έχει διατελέσει µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και είναι µέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες (Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων). Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο της επικεντρώνεται στην ηθική και κοινωνική φιλοσοφία, τη βιοηθική, την επιστηµολογία, τη φιλοσοφία της γλώσσας και του νου.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ