ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ

Ο Γιώργος Τουρλάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών στη Σχολή Μηχανικών Lassonde του Πανεπιστημίου του York.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ