ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ

Ο Σταύρος Κουλουμέντας είναι Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπι­στημίου του Καίμπριτζ και πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιo Χούμπολντ του Βερολίνου, στο Κέντρο Léon Robin του Πανεπιστημίου του Παρισιού ΙV, καθώς και στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ. Το δημοσιευμένο έργο του επικεντρώνεται στην πρώιμη ελληνική φιλο­σοφία, τα ιπποκρατικά κείμενα με φιλοσο­φικό ενδιαφέρον, τη δοξογραφική παράδοση, καθώς και τη διασύνδεση φιλοσοφίας και θρησκείας στην αρχαιότητα. Έχει ολοκλη­ρώσει τη σχολιασμένη έκδοση των κειμένων που αφορούν τον Αλκμαίωνα Κροτωνιάτη (Cambridge University Press, υπό έκδοση).