ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ

Ο Στασινός Σταυριανέας είναι Επίκουρος Kαθηγητής στο Eλληνικό Ανοικτό Πανεπι­στήμιο. Σπούδασε Φιλοσοφία και Κοινω­νικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ενώ δίδαξε στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπι­στημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδια­φέροντα καλύπτουν τα πεδία της αρχαίας επιστήμης και φιλοσοφίας. Ετοιμάζει για τη σειρά των Απάντων του Αριστοτέλη (Νήσος) μια σχολιασμένη έκδοση του Περί Ζώων Μορίων και έχει επιμεληθεί τον τόμο Aristotle on How Animals Move: The De Incessu Anima­lium: Text, Translation, and Interpretative Essays (Cambridge University Press, 2021).