ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ

Ο Δήμος Σπαθάρας είναι Καθηγητής στον Τομέα Κλασικών Σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ