ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γιώργος Ρουσόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ως καθηγητής, δίδαξε φιλοσοφία, φιλοσοφία της επιστήμης και μαθηματική ανάλυση στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και επιστημολογία στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ