ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ο Δηµήτρης Πολυχρονάκης είναι Kαθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τµήµα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Τα επιστηµονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον 18ο, 19ο και τον πρώιµο 20ό αιώνα, µε κύρια αντικείµενα µελέτης τον Διαφωτισµό, τον Ροµαντισµό, τον Ρεαλισµό και τον Συµβολισµό. Έχει εκδώσει τα βιβλία: Ο κριτικός ιδεαλισµός του Ιάκωβου Πολυλά (2002), Όψεις της ροµαντικής ειρωνείας (2007), Πιερότοι ποιητές στην εποχή της παρακµής (2015), ενώ έχει µεταφράσει το δοκίµιο του Χέρµαν Μπροχ Ο Χόφµανσταλ και η εποχή του (2003). Έχει επίσης εκδώσει το Φθινόπωρο του Κωσταντίνου Χατζόπουλου με τη μελέτη «Η ώρα των ποιητών»: Το Φθινόπωρο του Κωσταντίνου Χατζόπουλου και η φθινοπωρινή αισθητική του συµβολισµού (22018), καθώς και τον Λουκή Λάρα του Δημήτριου Βικέλα με τη μελέτη Το άλλο 1821 (2023). Άρθρα του για τη νεοελληνική και ξένη φιλολογία έχουν δηµοσιευθεί σε περιοδικά, συλλογικούς τόµους και πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων.

 

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ