ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Ο Παύλος Κόντος είναι καθηγητής στο Τµήµα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Έχει διατελέσει ερευνητής ή επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήµια της Λουβαίν (UCL, Βέλγιο), του Φράιµπουργκ (ALU-Freiburg, Γερµανία) και του Τσάπελ Χιλλ (UNC, Βόρεια Καρολίνα). Έχει βραβευτεί µε πολλές ελληνικές και διεθνείς ερευνητικές υποτροφίες. Η έρευνά του συµβάλλει στη διερεύνηση ερωτηµάτων οντολογίας και πρακτικής φιλοσοφίας τα οποία θέτουν η φαινοµενολογική παράδοση και η αριστοτελική ηθική. Έχει αναλάβει, µαζί µε τον C.D.C. Reeve, επιµελητής της νέας έκδοσης των Aristotle Complete Works για τον εκδοτικό οίκο Hackett (υπό προετοιµασία).

Αναφορικά µε την αριστοτελική ηθική, το έργο του περιλαµβάνει, εκτός των πολλών άρθρων του σε σηµαντικά διεθνή περιοδικά, τα εξής βιβλία: Aristotle on the Scope of Practical Reason (Routledge: 2021 – «Βραβείο εξαίρετης δηµοσίευσης Π. Κανελλόπουλου» του Πανεπιστηµίου Πατρών)· (επιµ.), Evil in Aristotle (Cambridge University Press: 2018)· Aristotle’s Moral Realism Reconsidered (Routledge: 2013)· (επιµ.), Gadamer et les Grecs (Vrin: 2005)· L’action morale chez Aristote (Presses Universitaires de France: 2002).

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ