ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

Ο Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1980 έως το 2016, αρχικά στην ενιαία Νομική Σχολή και εν συνεχεία ως Αναπληρωτής καθηγητής (1983) και Καθηγητής (1987) της Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Από το 1980 διευθύνει το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ενώ διετέλεσε επίσης Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (2000-2011). Υπήρξε Επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Μπράντεϊς (ΗΠΑ), Visiting Fellow στα Πανεπιστήμια Καίμπριτζ και Οξφόρδης, Επισκέπτης διευθυντής σπουδών στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Παρίσι, Fernand Braudel Senior Fellow στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και Επισκέπτης καθηγητής στο Κέντρο Μελετών της Ιταλικής Αναγέννησης Villa I Tatti του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στη Φλωρεντία. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων από το 2004 και συγγραφέας ή επιμελητής άνω των πενήντα αυτοτελών εκδόσεων και πέραν των διακοσίων εξήντα άρθρων και βιβλιοκρισιών σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Εκτός από τα ελληνικά και τα αγγλικά, βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και σερβικά. Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Βασίλη Ξανθόπουλου – Στέφανου Πνευματικού» (2016), το Αριστείον των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών (2018) και τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας (2015). Από το 2020 είναι Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Εξωτερικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Κυριότερα έργα του στα ελληνικά:

Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996· Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον δέκατο όγδοο αιώνα, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 22004· Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα: Πορεία, 22000· Κυπριακή λογιοσύνη, 1571-1878, Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 2002· Νεότερη Πολιτική Θεωρία. Θεωρίες της ελευθερίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 62016· Το όραμα της ελευθερίας στην ελληνική κοινωνία. Από την πολιτική σκέψη στην πολιτική πράξη, Αθήνα: Πορεία, 1992· Πολιτική Επιστήμη. Οι περιπέτειες μιας ιδέας, Αθήνα: Πόλις, 2013· Pήγα Bελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα, τ. A΄-E΄ (γενική επιμέλεια), Aθήνα: Bουλή των Eλλήνων, 2000-2002· John Locke, Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως (εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια), Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 32018· Alexis de Tocqueville, Το Παλαιό Καθεστώς και η Επανάσταση (προλεγόμενα), Αθήνα: Πόλις, 2012.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ