ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΟΛΙΤΣΗΣ

Ο Παντελής Γκολίτσης είναι επίκουρος καθηγητής Αρχαίας και Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ερευνητική δραστηριότητά του αφορά πρωτίστως τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη και την πρόσληψή της κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα. Έχει εκδώσει την αριστοτελική πραγματεία Περί πορείας ζώων (Cambridge University Press 2021), ενώ εκδίδει στη σειρά Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina της Ακαδημίας Επιστημών του Βερολίνου-Βρανδεμβούργου το Υπόμνημα του Αλεξάνδρου Αφροδισιέως στα Μετά τα φυσικά του Αριστοτέλη (1ος τόμος, Walter de Gruyter 2021). Έχει μεταφράσει για τη σειρά «Αριστοτέλης. Έργα» τις πραγματείες Περί πορείας ζώων και Περί ζώων κινήσεως  (νήσος 2021).