Μεταφραστικό εργαστήρι Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg, Mainz, Τομέας Νέων Ελληνικών