ΜΑΝΙΝΑ ΤΕΡΖΙΔΟΥ

Η Μανίνα Τερζίδου είναι Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΕΚΤΕΠΝ