LARS GÖTZENBERGER

Ο Lars Götzenberger είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Βοτανικής της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών και του Πανεπιστημίου της Νότιας Βοημίας στην Τσεχία. Η έρευνά του επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και επηρεάζουν τη συνύπαρξη των ειδών σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες.

 

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ