ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΓΑΡΜΠΑΣ

Ο Κυριάκος Σγάρμπας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική και Κβαντική Τεχνητή Νοημοσύνη») και Σύμβουλος Καθηγητής (μέλος ΣΕΠ) στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Δρα­στηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά στον χώρο της Πληροφορικής και ειδικότερα στις επιστημονικές περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Κβαντικής Επεξεργασίας Πληροφο­ρίας.
Είναι μέλος των IEEE, ACM, ΕΕΤΝ και ΤΕΕ. (http://goo.gl/8roJe)

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ