ΚΩΣΤΗΣ ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ

Ο Κωστής Γκοτσίνας είναι ερευνητής -επιστηµονικό µέλος του Τµήµατος Νεότερων και Σύγχρονων Σπουδών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και έλαβε το µεταπτυχιακό και το διδακτορικό του δίπλωµα από την Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών (EHESS) στο Παρίσι. Έχει εργαστεί ως µεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και έχει διδάξει νεοελληνική ιστορία στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ