ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Ο Κωνσταντίνος Κορφιάτης σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή. Είναι από το 2005 μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται στα πεδία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της Διδακτικής της Βιολογίας (ειδικότερα της διδακτικής της οικολογίας) και της εκπαίδευσης για την αειφορία. Από το 2016, είναι μέλος της ακαδημαϊκής επιτροπής της επιστημονικής ένωσης «Ευρωπαίοι Ερευνητές στη Διδακτική της Βιολογίας – ERIDOB». Συνεργάζεται, ως μέλος Επιστημονικών Επιτροπών, με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου σε θέματα όπως η αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και η συγγραφή διδακτικών βιβλίων για τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ