ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΟΡΗΣ

Ο Δημήτρης Κόκορης είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη λογοτεχνική θεωρία και κριτική, τις σχέσεις της φιλοσοφίας με τη λογοτεχνία και τη νεοελληνική γραμματεία του 19ου και του 20ού αιώνα.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ