ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Γ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ

Ο Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος είναι ομότιμος καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και εργάστηκε στην προώθηση των Νεοελληνικών Σπουδών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευθύνει την Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Καψωμένου στα Χανιά, όπου οργανώνονται διαλέξεις και συνέδρια για τον νεοελληνικό πολιτισμό.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ