ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Ο Ηλίας Δ. Κούβελας είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας. Είναι μέλος της Dana Alliance for Brain Initiatives και διετέλεσε μέλος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ