ΓΚΟΣ ΕΝΤΜΟΥΝΤ

Ο Edmund William Gosse (1849-1928) υπήρξε κορυφαία μορφή των αγγλικών γραμμάτων τις τελευταίες δύο δεκαετίες του 19ου και τις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ού αιώνα. Γιος του διακεκριμένου φυσικού επιστήμονα Φίλιπ Χένρυ Γκος, με τις πολυάριθμες κριτικές μελέτες του για την ιστορία της αγγλικής και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας συνδιαμόρφωσε εν πολλοίς τον λογοτεχνικό κανόνα της εποχής του, ενώ με τις μεταφράσεις του εξοικείωσε, πρώτος αυτός, το αγγλικό αναγνωστικό κοινό με το έργο του Χένρικ Ίψεν και άλλων κορυφαίων Ευρωπαίων συγγραφέων. Ο ίδιος υπήρξε μάλλον ελάσσων ποιητής. Το μεγάλο του συγγραφικό επίτευγμα υπήρξε εντούτοις το Πατέρας και γιος, που αποτέλεσε στο εξής πρότυπο για το ιδιόμορφο είδος της αυτοβιογραφίας.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ