ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Χ.

Ο Γιώργος Χ. Παπαδόπουλος είναι καθηγητής στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει και ερευνά την κατασκευή του εγκεφάλου. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών και βιβλίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ