GREGORY J. GATTO Jr.

Ο Gregory J. Gatto, Jr. είναι ανώτερος επιστημονικός ερευνητής στη Μονάδα Μελέτης Φαρμάκων για την Καρδιακή Ανεπάρκεια της εταιρείας GlaxoSmith Kline. Απόφοιτος των πανεπιστημίων Princeton και Johns Hopkins, ήταν μέχρι το 2006 μεταδιδακτορικός υπότροφος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ