ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Φίλιππος Βασιλόγιαννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το συγγραφικό του έργο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται ιδίως σε ζητήµατα φιλοσοφίας του δικαίου, ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, βιοηθικής και µεταηθικής.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ