ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δρ Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος είναι κάτοχος της Έδρας «UNESCO on Futures Research», στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, και εκπρόσωπος του οργανισμού «Teach the Future» στην Ελλάδα. Είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προοπτική Διερεύνηση (FEN), και συνδιευθύνει τον ελληνικό κόμβο του «Millennium Project».