ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (EMBL)

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ