ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ

Ο Χρήστος Κορδούλης είναι Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο της Κατάλυσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη καταλυτών για την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Είναι συνεργαζόμενο μέλος του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας καθώς και συνεργαζόμενο μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. http://www.chem.upatras.gr/faculty/kordulis

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ