ΛΙΛΥ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ

Η Λίλυ Χουλιαράκη είναι τακτική καθηγήτρια Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο London School of Economics. Η έρευνά της επικεντρώνεται στις ηθικές και πολιτικές επιπτώσεις των μέσων επικοινωνίας στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, αλλά και σε μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με την Κοινωνική Σημειωτική και την Κριτική Ανάλυση του Λόγου. Έχει κάνει δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και έχει συγγράψει, εκτός από «Το θέαμα της οδύνης», τα βιβλία “Discourse in Late Modernity” (2000 με τον Norman Fairclough, Edinburgh University Press), και “The Ironic Spectator: Solidarity in the Age of Post-humanitarianism” (2012, Polity).

Περισσότερα για τη συγγραφέα μπορείτε να διαβάσετε στο σύνδεσμο: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/whosWho/AcademicStaff/LilieChouliaraki.aspx

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ