ΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-SANGMEISTER

Η Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister είναι Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έρευνά της εστιάζεται στις εποχές του Διαφωτισμού και του Ρομαντισμού και αφορά ζητήματα λογοτεχνίας, ιστορίας των ιδεών και των εννοιών, πολιτισμικής ιστορίας, εκδοτικής και ιστορίας του βιβλίου. Στις δημοσιεύσεις της συγκαταλέγονται τα βιβλία: Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου αιώνα (Αθήνα 2010), Ευγένιος Βούλγαρης, Ἔκθεσις τῆς Ταυρικῆς Χερσοννήσου ἤτοι τῆς λεγομένης Μικρᾶς Ταταρίας. Έκδοση από τον αυτόγραφο κώδικα Mscr. Dresd. Da 54 (Αθήνα 2008), Griechenland, Zypern, Balkan und Levante. Eine kommentierte Bibliographie der Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts (Eutin 2006) και ‘Graecia Mendax’. Das Bild der Griechen in der französischen Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts (Βιέννη 2002). Έχει επιμεληθεί επιστημονικά, μόνη ή σε συνεργασία, τους συλλογικούς τόμους: Έλεγχος ιδεών και λογοκρισία από τις απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας έως το Σύνταγμα του 1844 (Αθήνα 2018), Ταξίδι, γραφή, αναπαράσταση: Μελέτες για την ταξιδιωτική γραμματεία του 18ου αιώνα (Ηράκλειο 2015) και Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα στην εποχή του νεοελληνικού Διαφωτισμού (Αθήνα 2013).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ