Χ. Ε. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ

Ο Χ. Ε. Μαραβέλιας (Πειραιάς, 1952), είναι δικηγόρος ε.τ. και διδάκτωρ Νομικής. Έχει ασχοληθεί με πρώιμες φάσεις της ελληνικής γραφής (Γραμμικής Β και αλφαβήτου). Η διδακτορική του διατριβή εξετάζει τον θεσμό του δήμου (da-mo) μέσα από τις μαρτυρίες των μυκηναϊκών πινακίδων. Έχει μεταφράσει, επιμεληθεί βιβλία και αρθρογραφήσει σχετικά με τη Γραμμική Β και την αλφαβητική ελληνική. Παράλληλα έχει ασχοληθεί με το αρχείο του πρωτοπόρου Έλληνα ερευνητή των κρητο-μυκηναϊκών γραφών Κ. Δ. Κτιστόπουλου (1891–1977).