ΛΟΥΚΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ

Η  Λουκία Αθανασάκη είναι καθηγήτρια στον Τομέα Κλασικών Σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ