ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΠΑ

Η Αμαλία Παππά είναι αρχειονόμος, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και Διευθύντρια Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης αρχείων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I). Διαθέτει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις αρχειονομικού ενδιαφέροντος και έχει επιμεληθεί την υλοποίηση ειδικών εκδόσεων και καταλόγων εκθέσεων αρχειακού υλικού. Είναι μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, της Επιστημονικής Επιτροπής του Αρχείου Καβάφη του Ιδρύματος Ωνάση, Επιστημονική Υπεύθυνη Αρχειονομικής Τεκμηρίωσης του Αρχείου Καβάφη και Επιστημονική σύμβουλος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών για την αρχειονομική τεκμηρίωση του Αρχείου Ωνάση. Εκλέχθηκε πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας (1999–2003, 2011–2015) και είναι μέλος της Society of American Archivists.