ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΑΡΙΟ ΜΠΑΝΤΙ

Ο Αλμπέρτο Μάριο Μπάντι είναι καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ερευνητικής και συγγραφικής του δραστηριότητας στην ιταλική και ευρωπαϊκή οικονομική, πολιτική και κοινωνική ιστορία, στην ιστορία των νοοτροπιών και σε ζητήματα μαζικής κουλτούρας, στο ευρύτερο πλαίσιο μελέτης της σύγχρονης πολιτισμικής ιστορίας. Θεωρείται ένας από τους πιο γόνιμους και πρωτοποριακούς μελετητές της διαμόρφωσης του σύγχρονου ιταλικού έθνους, αλλά και της ιστορίας των ευρωπαϊκών εθνικισμών. Κέντρο των μελετών του για την ιστορία του ιταλικού δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου αιώνα αποτέλεσαν η ερμηνευτική του Risorgimento, η διαμόρφωση της νεωτερικής έννοιας του έθνους, οι συμβολισμοί, οι αναπαραστάσεις και οι χρήσεις του. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκδοτικές πρωτοβουλίες, σε εταιρείες ιστορικών μελετών και στη διεύθυνση σημαντικών ιστορικών περιο­δικών, ενώ έχει διδάξει σε ιταλικά και άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Ανάμεσα στα έργα του: Storia della borghesia italiana. L’età liberale (1996)· La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita (2000)· L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra (2005)· L’età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all’imperialismo (2009)· Le questioni dell’età contemporanea (2010)· Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo (2011)· Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd (2017)· La democrazia dei followers. Neoliberismo e cultura di massa (2020).

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ