ΑΛΙΚΗ ΒΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

Η Αλίκη Βαξεβάνογλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές κοινωνικής ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Paris 1 της Σορβόννης, όπου ανακηρύχθηκε διδάκτορας. Εργάστηκε ως ερευνήτρια σε πολλά Ερευνητικά Προγράµµατα του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, του Ιονίου Πανεπιστηµίου, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Έχει διδάξει Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (τµήµα Κοινωνιολογίας), στο Ελληνικό Ανοικτό Πα­νεπιστήµιο (Ευρωπαϊκός Πολιτισµός – Κοινωνική και Οικονοµική Ιστορία της Ευρώπης) και σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου (τµήµα Ιστορίας), της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας (τµήµα Κοινωνιολογίας) και του Πανεπιστηµίου Αθηνών (τµήµα ΦΠΨ, τοµέας ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης). Από το 2000 εργάζεται ως ερευνήτρια (σήµερα Κύρια Ερευνήτρια) στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας Αθηνών. Παράλληλα, από το 2010 διδάσκει Ευρωπαϊκή Ιστορία σε Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου (τµήµατα Ιστορίας και Πληροφορικής). Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά (στα αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά) και έχει γράψει τέσσερα βιβλία κοινωνικής ιστορίας (στα ελληνικά). Οι φτωχοί και ο κοινωνικός δεσµός στον ∆υτικό Μεσαίωνα είναι το πέµπτο της βιβλίο.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ

Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι 1900-1940. Κοινωνική και οικονοµική προσέγγιση (πρόλογος Σπ. Ι. Ασδραχάς), εκδ. Θεµέλιο – Ιστορική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1994.
Η κοινωνική υποδοχή της καινοτοµίας. Το παράδειγµα του εξηλεκτρισµού στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, εκδ. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα 1996.
Έλληνες Τσιγγάνοι: περιθωριακοί και οικογενειάρχες (πρόλογος Αθ. Ε. Γκότοβος), εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.
Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων. Από την ίδρυση στην καθιέρωση, (χρηµατοδότηση έκδοσης Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών/Σιβιτανίδειος Σχολή), εκδ. οίκος Μελάνι, Αθήνα 2005.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ