ΚΑΜΕΡΟΝ ΤΖΕΦΡΥ

O Geoffrey Cameron είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Διετέλεσε ερευνητής στη Σχολή Μάρτιν του ίδιου πανεπιστημίου και ανώτερος σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών Σχέσεων και Διεθνούς Εμπορίου του Καναδά.

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ