ΒΕΜΠΕΡ ΜΑΞ

Ο Max Weber (1864-1920), γερμανός κοινωνιολόγος, οικονομολόγος, νομικός και φιλόσοφος, αναγνωρίζεται ευρέως ως ο σημαντικότερος θεωρητικός του 20ού αιώνα στον χώρο των κοινωνικών επιστημών. Άσκησε καταλυτική επίδραση στην κοινωνιολογία της εξουσίας, του δικαίου, της θρησκείας και στη γενική θεωρία της ανθρώπινης πράξης.

Στα ελληνικά κυκλοφορούν, μεταξύ άλλων, το μνημειώδες έργο του «Οικονομία και Κοινωνία» (6 τόμοι, εκδ. Σαββάλας) και η κλασική του μελέτη «Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού» (εκδ. Gutenberg).
 

ΑΠΟ ΤOΝ ΙΔΙO ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ