Πανεπιστημιακές Εκδόσεις (Π.Ε.Κ.)

Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών των Π.Ε.Κ. (http://www.cup.gr) υπόκειται στους πιο κάτω όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση μη αποδοχής των πιο κάτω όρων, θα πρέπει να αποφεύγεται αντίστοιχα η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ιστοσελίδων, υπηρεσιών των Π.Ε.Κ.

 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δικαιώματα

© Π.Ε.Κ. – Σύμφωνα με το Ν.2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία, το σύνολο του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κειμένου, φωτογραφίες, γραφικά) αυτού του διαδικτυακού τόπου, ιστοσελίδας. αποτελεί πνευματική, ιδιοκτησία των Π.Ε.Κ., εκτός από το υλικό που προμηθεύεται από τρίτους και ανήκει στην ιδιοκτησία αυτών. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε μέσο/τρόπο αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους, είδους, του συνόλου του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας χωρίς την προγενέστερη έγκριση των Π.Ε.Κ./ τρίτων δικαιούχων. Ωστόσο σε περίπτωση επιτρεπτής από το Ν.2121/93 αναπαραγωγής μέρους του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, θα πρέπει να μνημονεύεται η πηγή προέλευσής του.

Πληροφορίες, ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε θέμα επιτρεπόμενης μετά από άδεια αναπαραγωγής και άλλων σχετικών με πνευματική/βιομηχανική ιδιοκτησία των Π.Ε.Κ. μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cup.gr .

 

Όρια Ευθύνης

Γενικά το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου, ιστοσελίδας, θα υπόκειται σε περιοδική ανανέωση από τις Π.Ε.Κ.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά πληροφορίες των προϊόντων των Π.Ε.Κ., (π.χ. περιγραφή, λεπτομέρεις, φωτογραφίες αυτών), που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, ιστοσελίδα και προέρχονται από τρίτους (π.χ. άλλους εκδοτικούς οίκους, συνεργάτες, προμηθευτές), οι Π.Ε.Κ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ελλείψεις, λάθη ή οποιασδήποτε αλλής μορφής παράλειψη στα στοιχεία αυτά.Επιπλέον οι Π.Ε.Κ. δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας & ασφάλειας των ιστοσελίδων, προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, ασφάλει και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπουν οι Π.Ε.Κ. μέσω ‘δεσμών’ (links), ‘υπερσυνδέσμων’ (hyperlinks). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση αυτών, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και τους διαχειριστές τους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι Π.Ε.Κ. απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη.

 

Προσωπικά Δεδομένα/ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις Π.Ε.Κ. γίνεται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, τη συναφή εθνική, κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής (www.dpa.gr). Οι Π.Ε.Κ. διατηρούν αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει οικοιωθελώς ο επισκέπτης/χρήστης αυτής της ιστοσελίδας για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, εγγραφής ως μέλους, παραγγελίας προϊόντων των Π.Ε.Κ., ή συλλέγονται αυτομάτως κατά την επίσκεψη, πλοήγηση σε αυτήν την ιστοσελίδα. Σημειώνεται ότι αν έχει επιλεγεί πληρωμή με πιστωτική κάρτα, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα (στοιχεία πιστωτικής κάρτας-διαδικασία πληρωμής με κάρτα γίνεται μέσω ανακατεύθυνσης στο σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς), που αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης στην ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας, δεν συλλέγονται, ούτε επεξεργάζονται, ούτε αποθηκεύονται με οποιοδήποτε τρόπο, από τις Π.Ε.Κ.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τις Π.Ε.Κ. (info@cup.gr) προκειμένου ενημερωθεί για την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, ή άσκηση άλλων σχετικών δικαιωμάτων του σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η επίσκεψη/χρήση αυτής της ιστοσελίδας και η υποβολή προσωπικών δεδομένων, από μέρους του επισκέπτη/χρήστη συνεπάγεται τη συγκατάθεσή του όσον αφορά στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους αυτής της ιστοσελίδας και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης

Η τελευταία ενημέρωση των παρόντων Όρων Χρήσης έχει γίνει στις 5/12/2008. Οι Π.Ε.Κ. διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν ή να διορθώσουν τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και να ενημερώσει αναλόγως τον επισκέπτη/χρήστη αυτής της ιστοσελίδας.