Παρακαλούμε επιλέξτε για ποια από τα παρακάτω επιθυμείτε να λαμβάνετε email από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τα δεδομένα που αφορούν τα ενδιαφέροντά σας με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή σας για εκδόσεις και εκδηλώσεις των ΠΕΚ. Τα δεδομένα σας δεν αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) έχετε δικαίωμα ενημέρωσης για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, πρόσβασης σε αυτά διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής αυτών. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@cup.gr ή στο 2103849034. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μπορείτε να βρείτε στο www.cup.gr

Εγγραφή στο newsletter των ΠΕΚ

* υποχρεωτικά πεδία
Ενδιαφέρομαι για (τουλάχιστον μία επιλογή):