Προτάσεις Οκτωβρίου | Β’ μέρος

Κώστας Π. Κωστής
Στον καιρό της πανώλης: εικόνες από τις κοινωνίας της ελληνικής χερσονήσου, 14ος-19ος αιώνας

Οι κοσμοθεωρίες και οι νοοτροπίες των ανθρώπων των περασμένων αιώνων όπως αυτές παρουσιάσονται μέσα από τις απόψεις τους για τις ασθένειες, τα μέσα πρόληψης και θεραπείας. Ο Κώστας Π. Κωστής, επιδίδεται σε μια συναρπαστική προσπάθεια αποκωδικοποίησης ενός εντυπωσιακού αριθμού χρονικών, ιατρικών πραγματειών, απομνημονευμάτων και ιστορικών συγγραφών.
Το συμπέρασμά: οι σημερινές επιστημονικές γνώσεις δεν δικαιολογούν τη συγκαταβατική αντιμετώπιση της αγωνίας των παλαιών, ούτε το συναίσθημα ασφάλειας απέναντι στην ασθένεια.

Ε. Αβδελά, Δ. Αρβανιτάκη, Ε.Α. Δελβερούδη, Ε. Ματθιόπουλος, Σ. Πετμεζάς, Τ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.)
Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα: προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης
κατά τον 19ο και 20ό αιώνα

Τα κείμενα του τόμου συνιστούν μια πρώτη προσπάθεια να μελετηθεί η διάχυση των φυλετικών θεωριών στην Ελλάδα και τα πολλαπλά νοήματα που παίρνει στον χρόνο η έννοια της φυλής:
Ιχνηλατούν εξίσου τις διαδρομές μέσα από τις οποίες διαδόθηκαν οι φυλετικές θεωρίες όσο και τις προσαρμογές τους στα ελληνικά ζητούμενα, από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, δείχνουν πώς οι φυλετικές θεωρίες επέδρασαν στη διαμόρφωση νέων εξειδικεύσεων στο ελληνικό πανεπιστήμιο, τροφοδότησαν επιστημονικές και επαγγελματικές αντιπαραθέσεις και στήριξαν επιστημονικές προτάσεις για την υιοθέτηση ευγονικών πολιτικών, ενώ τέλος εξετάζουν επιβιώσεις των θεωριών αυτών στην διαπλοκή του σημερινού εθνικισμού με τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό.

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σας προτείνουν κάθε δεύτερη Παρασκευή, βιβλία που ξεχώρισαν στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού ή αφορούν επίκαιρα θέματα και συνεισφέρουν στο δημόσιο διάλογο.