Προτάσεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Η βυζαντινή μελουργία και η ψαλτική τέχνη αναβιώνουν σε μια σειρά 7 CD, ένα για κάθε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος. Οι δίγλωσσες αυτές εκδόσεις περιέχουν όλες τις κλασικές συνθέσεις των μεγάλων μελοποιών για τα Άγια Πάθη, ψαλλόμενες κατά τον παλαιό αγιορείτικο τρόπο (με κανονάρχημα, απηχήματα, αντιφωνικά κ.λ.π.), καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στη δισκογραφία.

H ηχογράφηση των βυζαντινών ύμνων έγινε στο «Μουσικοδιδασκαλείον» της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, αποδίδοντας τη θρησκευτική μουσική στο φυσικό περιβάλλον του μοναστικού βίου.
Τα CD είναι διαθέσιμα σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία, στο site και στα βιβλιοπωλεία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης σε Αθήνα και Ηράκλειο.