Οι ΠΕΚ αναζητούν άτομο για το Τμήμα Επικοινωνίας τους

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης αναζητούν άτομο για στελέχωση του Τμήματος Επικοινωνίας, με τόπο εργασίας την Αθήνα, και αντικείμενο εργασίας την ενημέρωση των ΜΜΕ καθώς και ειδικού & γενικού κοινού για τους τίτλους των εκδόσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων βιβλιοπαρουσίασης και την υποστήριξη εκθέσεων βιβλίου, τη σύνταξη Δελτίων Τύπου και Newsletter, την αποστολή αντιτύπων σε ΜΜΕ και αλλού, την ενημέρωση της ιστοσελίδας και των social media, τη συνεργασία με εικαστικό για τον σχεδιασμό των εντύπων, καταλόγων, διαφημιστικών καταχωρίσεων και λοιπές ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης βιβλίων, καθώς και υποστήριξη παράλληλων μορφωτικών δραστηριοτήτων του εκδοτικού οίκου.

Σημαντική σημείωση: Αναζητούμε άτομα, ανεξάρτητα από την ειδίκευση των σπουδών τους και την όποια προϋπηρεσία τους, που να γνωρίζουν καλά, να ενδιαφέρονται και να παρακολουθούν τον χώρο των εκδόσεων καθώς και την ευρύτερη πολιτιστική δραστηριότητα στη χώρα, τόσο όσον αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όσο και τις παρουσιάσεις/κριτικές αυτών στα ΜΜΕ (έντυπα και ψηφιακά).

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ: ekd-endiaf