Ενημέρωση για την πλήρωση της θέσης στο Τμήμα Επικοινωνίας

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση έως τις 7/4/2017 για τη θέση στο Τμήμα Επικοινωνίας των ΠΕΚ ότι:

  • Η αξιολόγηση με βάση τις πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν στο βιογραφικό και τα συνημμένα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου θα διαρκέσει περίπου έως τις 5/5/2017, και θα γίνει από τριμελή επιτροπή.
  • Μετά τις 5/5/2017, ένας αριθμός υποψηφίων (~20% των έγκυρων συμμετοχών) θα ειδοποιηθούν προσωπικά με email για γραπτή δοκιμασία, μετά από την οποία ορισμένοι θα κληθούν και για προσωπική συνέντευξη.
  • Λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας μας με νέες εκδόσεις και πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις και εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για τον μήνα Μάιο, ενδέχεται οι συνεντεύξεις να ολοκληρωθούν έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν τελικώς να συμμετάσχουν.

Ενημέρωση για την πορεία της επιλογής θα γίνεται από την παρούσα ιστοσελίδα των ΠΕΚ.