Διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου «Η αγωγή του πολίτη. Η γαλλική παρουσία στο Ιόνιο (1797-1799) και το έθνος των Ελλήνων»

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και το περιοδικό
Τα Ιστορικά σας προσκαλούν την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021,
ώρα 19:30 στη διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
Η αγωγή του πολίτη: Η γαλλική παρουσία στο Ιόνιο
(1797-1799) και το έθνος των Ελλήνων

Την έκδοση θα παρουσιάσουν οι:

Νίκος Καραπιδάκης, Ιστορικός, καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, πρ. Πρόεδρος Εφορείας ΓΑΚ

Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός, ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ

και ο Δημήτρης Δ. Αρβανιτάκης, συγγραφέας του βιβλίου

Θα συντονίσει η Πόπη Πολέμη, Ιστορικός, Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού», περ. Τα Ιστορικά

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Ειρήνη Λυδάκη, επιστημονική επιμελήτρια των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης