Δεύτερη ενημέρωση για την πλήρωση της θέσης στο Τμήμα Επικοινωνίας 9/5/2017

9/5/2017
Από τις 270 αιτήσεις που δεχθήκαμε εμπρόθεσμα για την κάλυψη της θέσης στο Τμήμα Επικοινωνίας των ΠΕΚ,

  • 34 υποψήφιοι αποκλείστηκαν λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων (κυρίως πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλο: δεν υπήρχε ή δεν υποβλήθηκε)
  • από τις 236 έγκυρες υποψηφιότητες, κλήθηκαν με mail, στις 9/5/2017, σαράντα οκτώ 48 υποψήφιοι (ποσοστό ~20%) για το επόμενο βήμα, της γραπτής αξιολόγησης.

Ύστερα από την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ένα μέρος των υποψηφίων θα κληθεί σε προσωπική συνέντευξη, ώστε έως τα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου να έχει γίνει η τελική επιλογή. Για τη συνέντευξη θα σταλεί με προσωπικό mail νέα ειδοποίηση, μετά τις 22/5/2017.

 

20/4/2017
Ενημερώνουμε τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση έως τις 7/4/2017 για τη θέση στο Τμήμα Επικοινωνίας των ΠΕΚ ότι:

  • Η αξιολόγηση με βάση τις πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν στο βιογραφικό και τα συνημμένα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου θα διαρκέσει περίπου έως τις 5/5/2017, και θα γίνει από τριμελή επιτροπή.
  • Μετά τις 5/5/2017, ένας αριθμός υποψηφίων (~20% των έγκυρων συμμετοχών) θα ειδοποιηθούν προσωπικά με email για γραπτή δοκιμασία, μετά από την οποία ορισμένοι θα κληθούν και για προσωπική συνέντευξη.
  • Λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας μας με νέες εκδόσεις και πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις και εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για τον μήνα Μάιο, ενδέχεται οι συνεντεύξεις να ολοκληρωθούν έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν τελικώς να συμμετάσχουν.

Ενημέρωση για την πορεία της επιλογής θα γίνεται από την παρούσα ιστοσελίδα των ΠΕΚ.