ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας


Ανθολογίες κριτικών κειμένων

Παλαιά κείμενα, Νέες αναγνώσεις


Γλώσσα και Γλώσσες Η σειρά αποσκοπεί στο να καλύψει θέματα που αφορούν είτε την ανάλυση του γλωσσικού φαινομένου εν γένει είτε την ιστορία και την περιγραφή επιμέρους γλωσσών, με αυτονόητη έμφαση στην ελληνική γλώσσα. Τα βιβλία απευθύνονται τόσο στο ειδικό (φοιτητές και διδάσκοντες φιλολογικών σχολών, φιλολόγους, μελετητές της γλώσσας) όσο και στο ευρύτερο κοινό.